Wij begeleiden ook naar werk en op de werkvloer. Lees meer...

Bijzondere Zorg Midden Nederland

Bijzondere Zorg Midden- Nederland is een middelgrote zorginstelling die voornamelijk zorg verleent in de provincie Utrecht.

Direct zorg verlenen heeft onze voorkeur

Ambulante begeleiding proberen wij zo spoedig mogelijk op te starten.
Begeleid wonen heeft momenteel een wachttijd.
Crisissituatie? Wij proberen sneller te starten, eventueel met ambulante zorg.


Vertrouwenspersoon voor al onze cliënten

Een onafhankelijk vertrouwenspersoon die met liefde naar cliënten luistert.


Onder controle van de Nederlandse Zorg Autoriteit

De zorg die wij verlenen is door de GGD gerapporteerd als zeer goed.

Even voorstellen

Door Marieke Blok

ISO certificering in the pocket 28 augustus 2017, 12:00 Na maanden veel schrijfwerk zijn alle werkprocessen nu toch echt allemaal beschreven én worden we beloond met een ISO certificering. Eerlijk is eerlijk, wij zijn er trots op.

Voor het toepassingsgebied intensieve ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, soms in combinatie met psychiatrische problematiek hebben we sinds september 2017 een mooi certificaat. En dan hier het bewijs.

Gecontracteerde gemeenten

Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering